PROACT HISTORY AND ARTICLES
PROACT STÄRKER FÅGELSKYDDET

H & A HOME

PROACT IS FOR THE BIRDS | PROACT ES PARA LAS AVES | PROACT STÄRKER FÅGELSKYDDET | PROACT - VI KÆMPER FOR FUGLENE | STORIA DI PROACT | PROACT STÄRKT DEN VOGELSCHUTZ | VAR FAGELVAERLD | BRITISH BIRDS 12/2001 | BRITISH BIRDS 02/2002 | DIE PROACT GESCHICHTE | PROACT STORY | PROACT MAIN


Proact stärker fågelskyddet


Vi lever i en tuff tid

 

med ständiga hot mot vår miljö och hälsa. Som om inte det vore nog, går vi dessutom och bekymrar oss för våra bevingade vänners välbefinnande. Det är oljeutsläpp i Östersjön, urskillningslös jakt (läs: slakt) på Malta, utarmande av naturskogar. Ja herregud..... listan kan bli hur lång som helst.

 

 

Vad kan du och jag göra åt det?

 

Genom medlemskap i SOF/BirdLife International stöder vi skyddet av fåglar och deras miljö. Genom Club300's avgiftsbelagda telefonsvarare finansierar vi dess fågelskyddsfond. Viktiga pusselbitar, men droppar i havet. Du är kanske med i en av SOF's regionalföreningar, Greenpeace, Naturskyddsföreningen eller jobbar lokalt i din fågelklubb. Allt detta är bra och det ska vi fortsätta med, men det finns en helt ny företeelse - Proact.

 

 

Proact

 

(Protest, Alert and Action Contact & Coordination for Eurobirders & their Allies) startades av David Conlin hösten 2000 som en naturlig fortsättning på en kampanj mot ett förslag av jägarlobbyn i EU-parlamentet ledd av italienske EU-parlamentsledamoten Michl Ebner att förlänga jakttiden i Frankrike. Kampanjen blev lyckad och en idé föddes. David drog som koordinator igång flera kampanjer främst via mailinglistorna EuroBirder och EuroBirdNet samt från sin webbplats PROACT MAIN och han fick genast stor anslutning.

 

 

Proact arbetar precis tvärtom

 

Många är de protestaktioner som utformats som sk. mailbombning, dvs. ett stort antal personer uppmanas att skicka många likalydande brev som genom att översvämma brevkorgarna visar ett missnöje. Proact arbetar precis tvärtom. En liten men växande grupp kring koordinatorn utformar väl genomarbetade brev vilka skickas till nyckelpersoner. Bakom breven ligger omfattande bakgrundsforskning. Breven är ofta positivt hållna och argumenterar för att förändringar av missförhållanden oftast är av ekonomiskt värde för mottagaren. I kampanjen mot fågelslakten på Malta framhålls det potentiella värdet av ekoturismen samt att det inte är "världen mot Malta" utan "jägarna mot resten av Malta". Den intensiva fågeljakten skrämmer även bort badturisterna. Maltas ekonomi skulle vinna åtskilligt på ett absolut jaktförbud eller åtminstone en strikt reglerad jakt. Handen på hjärtat - vem skulle inte vilja skåda blyfri fågel på Malta under höst- och vårsträcket? Läs de olika breven till Maltas President och några väl valda ministrar på PROACT MALTA och imponeras av arbetet bakom breven.

 

 

När skrivelserna är klara

 

skickas de med e-post ut till Proact Team (dvs. till mig och förhoppningsvis även till dig) för genomläsning. Har någon synpunkter meddelar den dessa. Annars skickas brevet till mottagaren undertecknat av "David Conlin and Proact Team" samt en rad uppräknade länder följt av namnen på alla medlemmarna. Skulle jag mot förmodan inte vilja delta i en viss kampanj (jag kanske gillar att skjuta härfåglar på Malta) meddelar jag detta och stryks från listan på det aktuella brevet.

 

 

Är då Proact den stora frälsaren

 

som ska förändra fågelskyddsarbetet? Nej, men Proact är ytterliggare en viktig kugge i maskineriet. Proact kan för närvarande bara engagera sig i ett begränsat antal kampanjer då det tar tid att få fram bakgrundsmaterial, utvärdera hotet, kontrollera fakta samt formulera kampanjen. Vi är dock en starkt växande skara i teamet och med medlemmar i många länder har vi också resurser i form av lokalkännedom, språkkunskap för översättning av brev eller bakgrundsmaterial mm. Proact är även perfekt för soffliggaren. Man gör maximal nytta genom att låna ut sitt namn åt en god sak.

 

 

Hur blir jag medlem?

 

Proact bygger på att medlemmarna har dator och är anslutna till Internet. Konceptet är snabb och billig kommunikation. På webbsidan PROACT TEAM finns text att klistra in i ett e-brev där man anmäler sig till teamet. Är du datorovan eller osäker på engelska texter men ändå vill delta, så skicka ett e-brev till undertecknad på Lars G. R. Nilsson  så skickar jag svensk instruktion med den engelska texten som ska klistras in i brevet till Proact.

 

 

Lars G R Nilsson

 

Kämpagränden 21 B

224 76 Lund

046-120 180

 

Mail: Lars G. R. Nilsson

Proact © David Conlin 2001